Kraina Zabawy Jupi Jupi Jaj


Jupi Jupi Jaj to najnowocześniejsze całoroczne centrum zabaw dla dzieci w Bielsku-Białej i okolicy! Kraina Zabawy znajduje się w Karpackim Centrum Handlowym na II piętrze i posiada klimatyzowane pomieszczenia. Może pochwalić się wysoko wykwalifikowaną i kreatywną kadrą animatorów. Proponuje organizację ciekawych i szalonych urodzin dla twojego dziecka. To idealne miejsce na wspaniałą zabawę.

Get Adobe Flash player

O NAS

mapa jupi

Poznaj atrakcje Krainy

Zabawy Jupi Jupi Jaj

OFERTA DLA GRUP

grupy zorganizowane

Bogata oferta dla grup zorganizowanych wraz z transportem

CENNIK

cennik

Zobacz nasz cennik

NASZA GALERIA

gallery

Zapraszamy do naszej

Galerii Zdjęć!

REGULAMIN

regulamin

Zapoznaj się z Regulaminem

jaki obowiązuje w naszej

Krainie Zabawy

URODZINY W JUPI

urodziny2

Zamów dla swego

dziecka szalone urodziny

w Krainie Zabawy

Współpraca

Partnership 256

Kraina Zabaw dla dzieci JUPI JUPI JAJ  została stworzona z myślą o dzieciach od 0,5 do 14 lat.
Sala otwarta jest codziennie w godzinach  9:00 - 20:00.

1/Wstęp do JupiJupiJaj odbywa się po wykupieniu biletu wstępu lub karnetu o wartości zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem. Za bilet lub karnet niewykorzystany JupiJupiJaj nie zwraca pieniędzy. Karnet wystawiany jest na imię i nazwisko dziecka i okazywany winien być każdorazowo przy wejściu do JupiJupiJaj

2/Jest wydana karta lub opaska magnetyczna. Czas przebywania w sali zabaw kontroluje system elektroniczny.
Przy wyjściu (oddaniu karty lub opaski) system obliczy czas przebywania na sali zabaw i naliczy opłatę zgodnie z cennikiem. Za zgubienie karty lub opaski magnetycznej zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem.

3/Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

4/W razie rezygnacji uczestnika z wykupionych usług po uprzednim wejściu Rodzica/Opiekuna z dzieckiem na salę zabaw JupiJupiJaj nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów wykupienia biletu lub karnetu.

5/Dzieci przebywają w JupiJupiJaj wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów.

6/Pozostawienie dziecka bez opieki możliwe jest wyłącznie po ustaleniu tego faktu z obsługa placówki.

7/JupiJupiJaj nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki na terenie placówki.

8/ Za bezpieczeństwo dzieci w JupiJupiJaj  odpowiadają rodzice lub opiekunowie dzieci.

9/ Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placówki należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

10/Jednocześnie z trampoliny może korzystać jedno dziecko.

11/JupiJupiJaj nie ponosi odpowiedzialności za krzywdy lub szkody powstałe w związku z zabawą w placówce

12/JupiJupiJej nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.

13/Na teren sali zabaw nie wnosimy jedzenia ani picia. W sali zabaw wolno spożywać tylko produkty zakupione w bufecie. Jemy i pijemy tylko przy stolikach.

14/Podczas korzystania z placu zabaw JupiJupiJaj obowiązuje strój sportowy,przewiewny, nie krępujący ruchów dziecka

15/Wszystkie dzieci bawią się na sali w skarpetkach, rajstopach. Na salę opiekunowie wchodzą w ochraniaczach na buty.

16/Dla bezpieczeństwa dzieci przed rozpoczęciem zabawy należy odłożyć wszystkie przedmioty,które mogą ulec uszkodzeniu,zagubieniu lub zagrażają bezpieczeństwu podczas zabawy (zegarki,biżuteria, telefony, komórkowe, paski z ostrymi sprzączkami, przedmioty ostre, naszyjniki, bransoletki, okulary itp.)

17/Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.

18/Dziecko do 3 roku życia na terenie Sali Zabaw JupiJupiJaj może przebywać wyłącznie pod opieką rodzica bądź prawnego opiekuna.

ZABRANIA się

1/Wspinania się po zewnętrznych lub wewnętrznych ścianach/siatkach konstrukcji zabawowej

2/Popychania innych dzieci.

3/Wyrzucania piłek z basenu oraz rzucania się nimi.

4/Nieprawidłowego zjeżdżania (głową w dół),wychodzenia w górę po zjeżdżalni, skakania ze zjeżdżalni do basenu z piłeczkami oraz spoza konstrukcji basenu.

5/Korzystania z krainy zabaw osobom będącym nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych

6/Niszczenia konstrukcji, zabawek, gier, oraz pozostałych elementów sali zabaw

7/Spożywania na terenie  JupiJupiJaj napojów alkoholowych i środków odurzających

8/Spożywania słodyczy oraz żucia gumy podczas zabawy-groźba zadławienia

9/Wynoszenia zabawek z JupiJupiJaj oraz wnoszenia swoich zabawek na teren krainy zabaw.

10/Wchodzenia ze zwierzętami.


Za ewentualne szkody na osobie lub na mieniu spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

W tym samym czasie na terenie JupiJupiJaj może przebywać nie więcej niż 80 dzieci.

JupiJupiJaj zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia krainy zabawy. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.

Promocje nie łączą się.

JupiJupiJaj nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie placówki.

Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji JupiJupiJaj.

Do oferowanych przez JupiJupiJaj pakietów urodzinowych i animacyjnych zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminy szczegółowe dotyczące ww pakietów urodzinowych i animacyjnych

Nie przestrzeganie w/w regulaminu grozi poważnym wypadkiem lub konsekwencjami utraty zdrowia za które właściciel, oraz personel JupiJupiJaj nie ponosi odpowiedzialności.

INFORMACJE

telefon

tel. 662-270-850

 mail: biuro@jupijupijaj.pl

 www: jupijupijaj.pl

DOŁĄCZ DO NAS

facebook icon

facebook.pl/krainazabawyjupijupijaj

GDZIE NAS ZNALEŹĆ?

domek

ul. Filomatów 6, Bielsko-Biała
Karpackie Centrum Handlowe (II piętro)

Copyright © 2017 Kraina Zabawy Jupi Jupi Jaj  Rights Reserved.