Kraina Zabawy Jupi Jupi Jaj


Jupi Jupi Jaj to najnowocześniejsze całoroczne centrum zabaw dla dzieci w Bielsku-Białej i okolicy! Kraina Zabawy znajduje się w Karpackim Centrum Handlowym na II piętrze i posiada klimatyzowane pomieszczenia. Może pochwalić się wysoko wykwalifikowaną i kreatywną kadrą animatorów. Proponuje organizację ciekawych i szalonych urodzin dla twojego dziecka. To idealne miejsce na wspaniałą zabawę.

slonko

O NAS

mapa jupi

Poznaj atrakcje Krainy

Zabawy Jupi Jupi Jaj

OFERTA DLA GRUP

grupy zorganizowane

Bogata oferta dla grup zorganizowanych wraz z transportem

CENNIK

cennik

Zobacz nasz cennik

NASZA GALERIA

gallery

Zapraszamy do naszej

Galerii Zdjęć!

REGULAMIN

regulamin

Zapoznaj się z Regulaminem

jaki obowiązuje w naszej

Krainie Zabawy

GODZINY OTWARCIA

Zegar

Zapraszamy codziennie

od poniedziałku do niedzieli

w godzinach 9:00 - 20:00

URODZINY W JUPI

urodziny2

Zamów dla swego

dziecka szalone urodziny

w Krainie Zabawy

Współpraca

Partnership 256

Kraina Zabaw dla dzieci JUPI JUPI JAJ  została stworzona z myślą o dzieciach od 0,5 do 14 lat.
Sala otwarta jest codziennie w godzinach  9:00 - 20:00.

1/Wstęp do JupiJupiJaj odbywa się po wykupieniu biletu wstępu lub karnetu o wartości zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem. Za bilet lub karnet niewykorzystany JupiJupiJaj nie zwraca pieniędzy. Karnet wystawiany jest na imię i nazwisko dziecka i okazywany winien być każdorazowo przy wejściu do JupiJupiJaj

2/Jest wydana opaska magnetyczna. Czas przebywania w sali zabaw kontroluje system elektroniczny.
Przy wyjściu (oddaniu karty lub opaski) system obliczy czas przebywania na sali zabaw i naliczy opłatę zgodnie z cennikiem. Za zgubienie karty lub opaski magnetycznej zostanie naliczona opłata w wysokości 50 zł.

3/Zgubienie kluczyka do szafki generuje opłatę w wysokości 20 zł.

4/Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

5/W razie rezygnacji uczestnika z wykupionych usług po uprzednim wejściu Rodzica/Opiekuna z dzieckiem na salę zabaw JupiJupiJaj nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów wykupienia biletu lub karnetu.

6/Dzieci przebywają w JupiJupiJaj wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów.

7/Pozostawienie dziecka bez opieki możliwe jest wyłącznie po ustaleniu tego faktu z obsługa placówki. Dziecko może pozostać w naszej Krainie jedynie wtedy, gdy rodzic bądź opiekun wciąż znajduję się na terenie Karpackiego Centrum Handlowego.

8/JupiJupiJaj nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki na terenie placówki.

9/ Za bezpieczeństwo dzieci w JupiJupiJaj  odpowiadają rodzice lub opiekunowie dzieci.

10/ Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placówki należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

11/Jednocześnie z trampoliny może korzystać troje dzieci.

12/JupiJupiJaj nie ponosi odpowiedzialności za krzywdy lub szkody powstałe w związku z zabawą w placówce

13/JupiJupiJej nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.

14/Na teren sali zabaw nie wnosimy jedzenia ani picia. W sali zabaw wolno spożywać tylko produkty zakupione w bufecie. Jemy i pijemy tylko przy stolikach.

15/Podczas korzystania z placu zabaw JupiJupiJaj obowiązuje strój sportowy, przewiewny, nie krępujący ruchów dziecka

16/Wszystkie dzieci bawią się na sali w skarpetkach, rajstopach. Na salę opiekunowie wchodzą w ochraniaczach na buty.

17/Dla bezpieczeństwa dzieci przed rozpoczęciem zabawy należy odłożyć wszystkie przedmioty,które mogą ulec uszkodzeniu,zagubieniu lub zagrażają bezpieczeństwu podczas zabawy (zegarki,biżuteria, telefony, komórkowe, paski z ostrymi sprzączkami, przedmioty ostre, naszyjniki, bransoletki, okulary itp.)

18/Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.

19/Dziecko do 3 roku życia na terenie Sali Zabaw JupiJupiJaj może przebywać wyłącznie pod opieką rodzica bądź prawnego opiekuna.

20/ Z karuzeli mogą korzystać maksymalnie 4 osoby w wieku od 3 do 6 lat. Bardzo prosimy o rozsądne rozkręcanie karuzeli.

21/ Wchodząc do lokalu zostaje wyrażona zgoda na upublicznianie zdjęć zrobionych w Krainie Zabawy Jupi Jupi Jaj przedstawiający wizerunek danej osoby. W przypadku braku zgody należy opuścić lokal.

ZABRANIA się

1/Wspinania się po zewnętrznych lub wewnętrznych ścianach/siatkach konstrukcji zabawowej

2/Popychania innych dzieci.

3/Wyrzucania piłek z basenu oraz rzucania się nimi.

4/Nieprawidłowego zjeżdżania (głową w dół),wychodzenia w górę po zjeżdżalni, skakania ze zjeżdżalni do basenu z piłeczkami oraz spoza konstrukcji basenu.

5/Korzystania z krainy zabaw osobom będącym nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych

6/Niszczenia konstrukcji, zabawek, gier, oraz pozostałych elementów sali zabaw

7/Spożywania na terenie  JupiJupiJaj napojów alkoholowych i środków odurzających

8/Spożywania słodyczy oraz żucia gumy podczas zabawy-groźba zadławienia

9/Wynoszenia zabawek z JupiJupiJaj oraz wnoszenia swoich zabawek na teren krainy zabaw.

10/Wchodzenia ze zwierzętami.

11/ Wchodzenia oraz korzystania Rodzicom/Opiekunom z atrakcji Krainy Zabawy Jupijupijaj.

DODATKOWO:


Za ewentualne szkody na osobie lub na mieniu spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

W tym samym czasie na terenie JupiJupiJaj może przebywać nie więcej niż 80 dzieci.

JupiJupiJaj zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia krainy zabawy. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.

Promocje nie łączą się.

JupiJupiJaj nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie placówki.

Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji JupiJupiJaj.

Do oferowanych przez JupiJupiJaj pakietów urodzinowych i animacyjnych zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminy szczegółowe dotyczące ww pakietów urodzinowych i animacyjnych

Nie przestrzeganie w/w regulaminu grozi poważnym wypadkiem lub konsekwencjami utraty zdrowia za które właściciel, oraz personel JupiJupiJaj nie ponosi odpowiedzialności.

REGULAMIN ORGANIZACJI PRZYJĘCIA URODZINOWEGO W KRAINIE ZABAWY JUPIJUPIJAJ:

1. Zamawiający przyjęcie (zwana dalej Organizatorem) musi przebywać na terenie sali zabaw i odpowiada za gości podczas imprezy urodzinowej.

2. Dzieci przebywają na sali pod opieką Rodziców (Opiekunów). Personel nie ponosi odpowiedzialności za dzieci.

3. Minimalna liczba gości to 8 osób. W przypadku mniejszej liczby dzieci pobieramy opłatę jak za 8 osób.

4. Przyjęcie urodzinowe trwa 2,5 godziny na terenie Krainy Zabawy Jupijupijaj. W przypadku chęci  przedłużenia zabawy w Krainie Zabawy Jupijupijaj należy zgłosić się do recepcji i pokryć koszt wg cennika indywidualnego.

5. W przypadku organizacji imprezy dla dwóch jubilatów wymagana liczba gości to 16 osób. W przypadku niedotrzymania tego warunku Organizator jest zobowiązany dopłacić dodatkowe 25zł (doliczane do ogólnego rachunku).

6. Urodziny odbywają się po wcześniejszej rezerwacji terminu i wpłaceniu zadatku w minimalnej wysokości 100 zł gotówką. Pozostałą kwotę zamawiający dopłaca po rozliczeniu imprezy. W przypadku rezygnacji nie zwracamy zadatku.

7. Proces wyboru terminu oraz ustalenia szczegółów przyjęcia urodzinowego odbywa się osobiście w Krainie Zabawy Jupijupijaj od poniedziałku do piątku w godzinach  9:00-16:30 lub 19:00-19:30.

8. Osoba zamawiająca jest zobowiązana do potwierdzenia liczby gości oraz menu urodzinowego na tydzień przed przyjęciem. W momencie braku potwierdzenia nakrycie stołu przygotowywane jest zgodnie z liczbą osób podanych na zamówieniu.

9. Organizator urodzin ponosi odpowiedzialność za wydane kluczyki. Za zgubienie organizator zobowiązany jest pokryć koszty zgubienia. Koszt jednego kluczyka to 20zł.

10. Na terenie Krainy Zabawy Jupijupijaj znajdują się dodatkowo płatne atrakcje, które nie zawierają się w cenie oferty urodzinowej (maszyny na monety, samochodziki elektryczne i labirynt laserowy uruchamiany poprzez żeton).

11. Zaproszenia dla gości wydawane są po wpłaceniu zadatku – w cenie rezerwacji.

12. Opiekunowie mają wstęp bezpłatny.

13. Osoby dorosłe mają obowiązek wejścia na teren Krainy Zabawy Jupijupijaj bez obuwia bądź w obuwiu zamiennym.

14. Na teren sali zabaw nie wolno wnosić jedzenia ani picia. W sali zabaw wolno spożywać tylko produkty zamówione w Krainie Zabawy Jupijupijaj. Pozwala się spożycie tylko przy stolikach.

15. Wszystkie dodatkowe produkty przyniesione na salę zabaw przez Rodziców (Opiekunów) muszą być uzgodnione z pracownikami.

16. Wchodząc do lokalu zostaje wyrażona zgoda na upublicznianie zdjęć zrobionych w Krainie Zabawy Jupijupijaj przedstawiający wizerunek danej osoby. W przypadku braku zgody należy opuścić lokal.

17. Zamówienie przyjęcia urodzinowego/imieninowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sali zabaw, a co za tym idzie najważniejszych jego punktów:

-> jednocześnie z trampoliny może korzystać troje dzieci;

-> wszystkie dzieci bawią się na sali w skarpetkach, rajstopach. Na salę opiekunowie wchodzą bez obuwia;

-> dla bezpieczeństwa dzieci przed rozpoczęciem zabawy należy odłożyć wszystkie przedmioty, które mogą ulec uszkodzeniu, zagubieniu lub zagrażają bezpieczeństwu podczas zabawy (zegarki, biżuteria, telefony, komórkowe, paski z ostrymi sprzączkami, przedmioty ostre, naszyjniki, bransoletki, okulary itp.);

-> z karuzeli mogą korzystać maksymalnie 4 osoby w wieku od 3 do 6 lat. Jeżeli dzieci mają skończone 6 lat wówczas może kręcić się jedna osoba. Bardzo prosimy o rozsądne rozkręcanie karuzeli.

-> ZABRANIA się wspinania się po zewnętrznych lub wewnętrznych ścianach/siatkach konstrukcji zabawowej;

-> ZABRANIA się wyrzucania piłek z basenu oraz rzucania się nimi;

-> ZABRANIA się nieprawidłowego zjeżdżania (głową w dół),wychodzenia w górę po zjeżdżalni;

-> ZABRANIA się niszczenia konstrukcji, zabawek, gier, oraz pozostałych elementów sali zabaw;

-> ZABRANIA się spożywania słodyczy oraz żucia gumy podczas zabawy - ryzyko zadławienia;

-> ZABRANIA się wchodzenia oraz korzystania Rodzicom/Opiekunom z atrakcji Krainy Zabawy Jupijupijaj.

18. Organizator zastrzega sobie zmianę ceny.

19. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

 

INFORMACJE

telefon

tel. 662-270-850

 mail: biuro @ jupijupijaj.pl

 www: jupijupijaj.pl

DOŁĄCZ DO NAS

facebook icon

facebook.pl/krainazabawyjupijupijaj

GDZIE NAS ZNALEŹĆ?

domek

ul. Filomatów 6, Bielsko-Biała
Karpackie Centrum Handlowe (II piętro)

Copyright © 2018 Kraina Zabawy Jupi Jupi Jaj  Rights Reserved.